Återgå till den tidigare hemsidan yngveröd.se

NYHETER

KOMMANDE AKTIVITETER

Studiebesök på Hkpflj kombinerat med flygvapenmuseum (tillsammans med Yngve Blå?)
Planerat till våren 2019, med inriktnimg April-Maj.

Årsmöte 2019-05-23 18:00, Tingshuset, Västerhaninge.
YR bjuder på enklare förtäring och något att dricka till de som föranmäler sig.
  MEDLEMSAVGIFT 2019   

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2019, den är även i år oförändrad, 100 kr.

Yngve Röd PlusGiro: 22 79 77-6.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- 2019 -

Styrelsemöte 2019-04-11, TrV
Medlemsträff 2019-04-11, Neverland Medborgarplatsen
Styrelsemöte 2019-03-14, TrV
Medlemsträff 2019-03-14, Kvarnen
Styrelsemöte 2019-02-14, Tingshuset, Västerhaninge
Ärtmiddag med semla 2019-02-14, Tingshuset, Västerhaninge
Styrelsemöte 2019-01-17, TrV
Medlemsträff 2019-01-17 Kvarnen

EVENEMANG


2019-05-23 18:00, Årsmöte Tingshuset, Västerhaninge.