Sidan uppdaterad 2020-05-06

NYHETER


Enligt stadgarna §14 ska årsmötet hållas under maj månad.
Då vi är drabbade av COVID-19 har styrelsen beslutat att flytta årsmötet till preliminärt 3 september,
Tingshuset Västerhaninge.

Efter årsmötet kommer vi att genomföra en räkafton enligt rutin. Vi återkommer när det är dags att anmäla sig!

Styrelsen


Saknade nr av Briefing 2013-2019 totalt 35 st är upplaggda. Tack ULF.

(Logga in som medlem och öppna den i "menyval Briefing").Nytt nr Briefing nr 1 2020 (Logga in som medlem och öppna den i "menyval Briefing").

Titta även på den nya layouten för aktuella dokument.Nytt styrelsemöte protokoll 2019-12-12 (Logga in som medlem och öppna den i "menyval Styrelseprotokoll").


En ny bild från stämningen vid Lillejul 2019-12-12 (logga in som medlem).


  MEDLEMSAVGIFT 2020   

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2020, den är även i år oförändrad, 100 kr.

Medlemsavgiften för 2020 ska vara erlagd senast 31 mars 2020 för att undvika uteslutning enligt stadgarna.

Yngve Röd PlusGiro: 22 79 77-6.
GENOMFÖRDA AKTIVITETER - 2020


- 2020-03-19 Medlemsträff, Kvarnen inställt (Covid-19).

- 2020-03-19 Styrelsemöte, TrV inställt (Covid-19).

- 2020-02-13 Ärtor med semla med 25 deltagare.
Föreläsning "Christian Allerman" - "Ryssland: Ständig granne! , Ständig gåta?"
Christian hade ett mycket intressant föredrag, närvarande uppskattade föredraget och tackar Christian.

- 2020-02-13 Styrelsemöte, Tingshuset, Västerhaninge.


GENOMFÖRDA AKTIVITETER - 2019


- 2019-12-12 Lillejul 2019 med 33 deltagare, genomfördes enligt rutin. Mera info på medlemssidorna.

- 2019-12-12 Styrelsemöte, Tingshuset, Västerhaninge.

- 2019-12-05 Traditionell Julöl (LONDONER), genomfördes enligt rutin.

- 2019-11-21 Medlemsträff, Kvarnen (fullsatt flyttades till Snaps Bar & Bistro).

- 2019-11-21 Styrelsemöte, TrV.

- 2019-10-24 Medlemsmöte (ärtor), Tingshuset, Västerhaninge, med föredrag WID om haveriet med norsk C-130 vid Kebnekaise.

- 2019-09-28 Minnesdag Estonia invigning av utställning, Flygmuseum, Linköping.

- 2019-09-21 Motordag med helikoptertema, Flygmuseum, Linköping.

- 2019-09-19 Räkafton med respektive, Tingshuset, Västerhaninge.

- 2019-09-03 Styrelsemöte, TrV.

- 2019-09-03 Medlemsträff, Kvarnens uteplats, Medborgarplatsen.

- 2019-08-25 Försvarmaktens flygdag 2019 anordnas av Blekinges flygflotilj (F17) (extern länk).

- 2019-08-23--2019-08-24 Yngveträff på Hkpflj kombinerat med besök på flygvapenmuseum.
(RON, SET, JOS, PIL, LUM, FOU, JÖR, HEM, FAS, STA, OLN, SAZ, GAS och Bernström)

- 2019-06-19 Styrelsemöte, TrV.

- 2019-06-19 Medlemsträff, Neverland Medborgarplatsen.

- 2019-05-23 Årsmöte, Tingshuset, Västerhaninge (Mötesprotokoll mm i dokumentarkivet).

- 2019-04-11 Styrelsemöte, TrV.

- 2019-04-11 Medlemsträff, Neverland Medborgarplatsen.

- Nytt nr Briefing nr 2 2019 (Logga in "Medlemmar/Login medlemmar" och öppna den i "Arkiv/Övriga handlingar").

- 2019-03-14 Styrelsemöte, TrV.

- 2019-03-14 Medlemsträff, Kvarnen.

- 2019-02-14 Styrelsemöte, Tingshuset, Västerhaninge.

- 2019-02-14 Ärtmiddag med semla, Tingshuset, Västerhaninge.

- 2019-01-17 Styrelsemöte, TrV.

- 2019-01-17 Medlemsträff, Kvarnen.


KOMMANDE AKTIVITETER

2020-09-03
Årsmöte, Tingshuset Västerhaninge

med efterföljande Räkafton


2020-03-31
Inga planerade aktiviteter p.g.a Covid-19.